Privacy Policy

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazywanych przez Użytkowników serwisu internetowego comforthome.com.pl zwanego dalej Serwisem.

1. Informacje ogólne

1.1
Operatorem Serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest firma Comfort Home Krzystof Książek z siedzibą w Nowej Iwicznej, ul. Szkolna 3B m.2.
Adres kontaktowy poczty elektronicznej: biuro@comforthome.com.pl
1.2
Operator Serwisu jest jednocześnie Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
1.3
Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  – prezentacja oferty lub informacji,
  – obsługa zapytań Użytkowników poprzez formularz kontaktowy,
  – realizacja zamówionych usług,
  – windykacja należności.
1.4
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  – poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora,
  – poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Metody ochrony danych stosowane przez Operatora

2.1
Miejsca wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji za pomocą certyfikatu SSL. Dzięki temu dane osobowe wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2.2
Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
2.3
Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne oraz regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
2.4
Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora home.pl

4. Prawa Użytkownika i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

4.1
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
4.2
Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo żądania od Administratora danych osobowych:
  – dostępu do swoich danych osobowych,
  – ich sprostowania,
  – usunięcia,
  – ograniczenia przetwarzania,
  – przenoszenia danych.
4.3
Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora danych osobowych nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych w tych przepisach lub osobnymi nadrzędnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości).
W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych dłużej niż przez 3 lata.
4.4
W sytuacjach, w których będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze, Operator Serwisu ma prawo przekazać dane osobowe innym odbiorcom (np. firmom płatniczym, dostawczym lub kurierskim).
4.5
Podane dane osobowe mogą być udostępniane tylko podmiotom, które posiadają podstawę prawną wynikającą z przepisów polskiego prawa.
4.6
Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów Użytkownika, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4.7
Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
4.8
Podmioty gromadzące i przetwarzające dane osobowe w serwisie internetowym pochodzą w głównej mierze z Polski i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy z dostawców mają swoją siedzibę poza EOG (np Google Inc. posiada siedzibę w USA i dostarcza usługę statystyk serwisu internetowego o nazwie Google Analytics). Podmioty te są zobowiązane do przestrzegania zasad określonych w ramach programu Tarcza Prywatności UE-USA, dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych obywateli Unii Europejskiej (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA) oraz klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE.
4.9
Podstawy prawne związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE),
  – Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r Prawo Telekomunikacyjne (PrTel),
  – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

5. Informacje w formularzach

5.1
Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane. Serwis może też zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
5.2
Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zapytania lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Istotne techniki marketingowe

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

7. Informacja o plikach cookies

7.1
Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
7.2
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
7.3
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  – zwiększenia użyteczności serwisu internetowego i dopasowania jego zawartości do indywidualnych preferencji Użytkownika,
  – tworzenia anonimowych statystyk na podstawie systemu Google Analytics z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika,
  – wyświetlania reklam remarketingowych za pośrednictwem systemu Google AdWords do Użytkowników, którzy odwiedzili serwis internetowy,
  – wyświetlania reklam spersonalizowanych, dopasowanych do zainteresowań użytkowników i ich zachowań w sieci.
7.4
W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
7.5
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7.6
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
7.7
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).

8. Zarządzanie plikami cookies

8.1
Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron Serwisu.
8.2
W celu zarządzania ustawieniami plików cookies należy zapoznać się z instrukcjami używanej przeglądarki internetowej:
  – Edge
  – Internet Explorer
  – Chrome
  – Safari
  – Firefox
  – Opera
Urządzenia mobilne:
  – Android
  – Safari (iOS)
  – Windows Phone

9. Zasady bezpieczeństwa dla Użytkowników

9.1
Użytkownik Serwisu zobowiązany jest dbać o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które mają dostęp do Internetu. Urządzenie powinno posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową “firewall”.
9.2
Zaleca się włączenie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych (narzędzi), które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji, np. poprzez podszywanie się pod instytucję lub dany podmiot gospodarczy.
9.3
Zaleca się ostrożność podczas otwierania załączników lub klikania odnośników w wiadomościach e-mail, których Użytkownik się nie spodziewał np. od nieznanych nadawców. W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z nadawcą.
9.4
Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Wysoce ryzykowne jest instalowanie oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł.
9.5
Użytkownik Serwisu korzystający z domowej sieci Wi-Fi powinien ustawić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie.